Regulamin Salonu fryzjerskiego „IMAGE” oraz Salonu „Fryzjerska Budka”

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki rezerwacji i korzystania z usług świadczonych w Salonie fryzjerskim „IMAGE” oraz Salonie „Fryzjerska Budka”. Decydując się na usługi Salonu fryzjerskiego „IMAGE” lub Salonu „Fryzjerska Budka” akceptują Państwo niniejszy Regulamin.

1. Usługi fryzjerskie świadczone są wyłącznie w Salonie fryzjerskim „IMAGE” przy ul. Kasztelańskiej 30 w Inowrocławiu oraz w Salonie „Fryzjerska Budka” przy ul. Wałowej 41 w Inowrocławiu w godzinach otwarcia Salonów od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00. Godziny pracy Salonów mogą ulec zmianie. Informacje o wszelkich zmianach są aktualizowane na stronie internetowej Salonów: https://imagebudka.pl/ oraz stronie Facebook:https://www.facebook.com/katarzyna.budka.9/

2. Klientem Salonu fryzjerskiego może być każda osoba dorosła powyżej 18. roku życia https://imagebudka.pl/ lub osoba niepełnoletnia pozostająca pod opieką rodzica lub opiekuna.

3. Zakup usługi w Salonie fryzjerskim „IMAGE” oraz Salonie „Fryzjerska Budka” jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz poddaje się zabiegom z własnej, nieprzymuszonej woli.

4. Rezerwacji wizyt w Salonie fryzjerskim „IMAGE” oraz Salonie „Fryzjerska Budka” można dokonywać bezpośrednio w Salonach oraz telefonicznie pod numerami tel.: 52 357 17 71 (Salon fryzjerski „IMAGE”) oraz 601 303 524 (Salon „Fryzjerska Budka”).

5. Dokonując rezerwacji w Salonie Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych oraz aktualnego numeru telefonu. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do rezerwacji wizyty, obsługi Klienta oraz celów marketingowych Salonu fryzjerskiego „IMAGE” oraz Salonu „Fryzjerska Budka”. Powyższe dane są̨ zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 922; Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r., poz. 1000; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych przez Salon fryzjerski „IMAGE” lub Salon „Fryzjerska Budka”. Administratorem przedmiotowych danych osobowych jest Katarzyna Budka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Budka Salon fryzjersko-kosmetyczny „Image” Fryzjerska Budka z siedzibą przy ul. Kasztelańskiej 30 w Inowrocławiu, NIP: 5561562643, REGON: 092294814.

6. Warunkiem rezerwacji wizyty w celu dokonania dekoloryzacji albo wykonania fryzury ślubnej lub wieczorowej jest dokonanie przedpłaty w wysokości wskazanej w poniższej tabeli. Przedpłata ulega zaliczeniu na poczet ceny końcowej za wykonaną usługę.

Typ usługi i wysokość przedpłaty:

  • Dekoloryzacja na włosach krótkich 100 zł
  • Dekoloryzacja na włosach o średniej długości 150 zł
  • Dekoloryzacja na włosach długich 200 zł
  • Fryzura wieczorowa/ślubna – kok (umówienie 1 wizyty, np. tylko fryzury próbnej) 70 zł
  • Fryzura wieczorowa/ślubna – kok (umówienie 2 wizyt, tj. fryzury próbnej oraz fryzury wieczorowej/ślubnej) 140 zł
  • Fryzura wieczorowa/ślubna – upięcie (umówienie 1 wizyty, np. tylko fryzury próbnej) 60 zł
  • Fryzura wieczorowa/ślubna – upięcie (umówienie 2 wizyt, tj. fryzury próbnej oraz fryzury wieczorowej/ślubnej) 120 zł
  • Fryzura wieczorowa/ślubna – włosy rozpuszczone (umówienie 1 wizyty, np. tylko fryzury próbnej) 50 zł
  • Fryzura wieczorowa/ślubna – włosy rozpuszczone (umówienie 2 wizyt, tj. fryzury próbnej oraz fryzury wieczorowej/ślubnej) 100 zł

7. Przedpłaty należy dokonać w terminie max. 3 dni roboczych od chwili dokonania rezerwacji wizyty gotówką w Salonie fryzjerskim „IMAGE” lub Salonie „Fryzjerska Budka” albo przez przelew bankowy na rachunek bankowy o numerze: 05 1020 1505 0000 0402 0047 0211, Katarzyna Budka Jeśli przedpłata nie zostanie uiszczona w powyższym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.

8. W przypadku odpowiednio wcześniejszego odmówienia wizyty przedpłata w zależności od decyzji Klienta przechodzi na rezerwację usługi w nowym terminie uzgodnionym przez Salon w porozumieniu z Klientem bądź jest zwracana Klientowi. Z chwilą niestawienia się na umówioną wizytę bez uprzedniego kontaktu z Salonem, dokonana przedpłata przepada.

9. Odmówienia wizyty dokonać można wyłącznie bezpośrednio w Salonie lub telefonicznie pod nr tel.: 52 357 17 71 (Salon fryzjerski „IMAGE”) lub 601 303 524 (Salon „Fryzjerska Budka”). Salon fryzjerski „IMAGE” oraz Salon „Fryzjerska Budka” nie uznają odmówienia wizyty dokonanej w innej formie, w szczególności poprzez komunikatory internetowe, np. Messenger. Prawidłowo odmówiona wizyta jest warunkiem odzyskania dokonanej przedpłaty.

10. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na umówioną wizytę. W przypadku spóźnienia Klienta do 10 minut personel Salonu może częściowo odmówić wykonania umówionej usługi. W przypadku spóźnienia Klienta ponad 10 minut personel Salonu całkowicie odmówi wykonania umówionej usługi, a dokonana przedpłata przepada.

11. Zakres i technika pracy Stylisty wraz z ilością wykorzystanych kosmetyków zależy od predyspozycji, potrzeb i długości włosów Klienta. Podjęte przez personel Salonu działania mają na celu osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu i są dobierane indywidualnie w odniesieniu do każdego Klienta, co ma wpływ na cenę końcową wykonanej usługi. Szczegółowy cennik z dokładnym opisem i wyceną wszystkich usług oferowanych przez Salon fryzjerski „IMAGE” oraz Salon „Fryzjerska Budka” jest dostępny wyłącznie dla personelu Salonu i może zostać udostępniony Klientowi do wglądu na jego wyraźną prośbę przez właściciela Salonu.

12. Jeśli osoba dysponująca kartą podarunkową nie zjawi się na ustalonej wspólnie z personelem Salonu wizycie bez uprzedniego kontaktu z Salonem, umówioną usługę uznaje się za zrealizowaną, a kartę podarunkową za wykorzystaną. Wymiana karty podarunkowej na gotówkę jest niedopuszczalna.

13. Salon fryzjerski „IMAGE” oraz Salon „Fryzjerska Budka” prowadzi sprzedaż̇ kosmetyków marki MONTIBELLO i sprzętu fryzjerskiego. Zakupione w Salonie produkty nie podlegają zwrotom ani wymianie.

14. Na terenie Salonu fryzjerskiego „IMAGE” oraz Salonu „Fryzjerska Budka” zakazane jest: − palenie papierosów i zażywanie środków odurzających, − wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, − głośne i niekulturalne zachowanie zakłócające prawidłowe funkcjonowanie Salonu.

15. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu fryzjerskiego „IMAGE” lub Salonu „Fryzjerska Budka” Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

16. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonać wyłącznie gotówką.

17. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować osobiście do właściciela Salonu albo na adres e-mail: katarzynabudka@gmail.com. Reklamacje rozpatrywane są do 7 dni od daty wykonania usługi.